Leercoach design thinking, human- and nature centered design

Het is geweldig om de ontwikkeling te zien van (internationale) studenten als ze in het diepe worden gegooid met design thinking tijdens hun afstudeertraject. Middels art based learning en design thinking leren studenten om op hun eigen proces te vertrouwen. Samenwerken, verbinden en individueel aan de slag gaan. Reflecteren maar ook naar buiten treden, letterlijk en figuurlijk, dat maakt het zo’n mooie dynamische aanpak.

Als kunsthistoricus met een passie voor maatschappijkritische hedendaagse Afrikaanse kunst, richtte ik het platform Urban Africans op, waarmee ik onder meer kunstreizen naar Afrikaanse biënnales organiseer en samenwerk met hedendaagse kunstenaars van het Afrikaanse continent. Terwijl kunstenaars werken vanuit oplossingen en out of the box denken, merk ik dat studenten veelal getraind zijn probleemgericht en binnen vaststaande kaders te denken. Dit zorgt ervoor dat ik met veel plezier design thinking toepas bij het afstudeertraject. Deze hands- on aanpak leidt tot tevreden opdrachtgevers en studenten die creatieve, krachtige, korte en scherpe oplossingen ofwel prototypen creëren.

Rosalie van Deursen

Learning coach design thinking, human- and nature centered design

 

It’s great to see the development of (international) students when they work with design thinking during their graduation process. Through art-based learning and design thinking, students learn to trust their own process. Collaborate, connect and work individually. Reflecting but also stepping outside, literally and figuratively, that’s what makes it such a beautiful dynamic approach.

As an art historian with a passion for socially critical contemporary African art, I founded the URBAN AFRICANS platform, through which I organize art trips to the African art biennial Dak’Art and collaborate with contemporary artists from the African continent. While artists work from solutions and think outside the box, I notice that students are often trained to think in a problem-oriented way and within fixed frameworks. This ensures that I enjoy applying design thinking in my graduation project. This hands-on approach leads to satisfied clients and students who create creative, powerful, short and sharp solutions or prototypes.

Rosalie van Deursen

I’d love to hear from you: rosalie@urbanafricans.com